> Esteu a CTE

CTE

Què és el CTE

 

Introducció

 

El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) és el marc normatiu pel qual es regulen les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis, incloses les seves instal·lacions, per a satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat, en desenvolupament del previst en la disposició addicional segona de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, des d'ara LOE.

 

El Codi Tècnic de l'Edificació pretén, en definitiva, uniformar i assegurar la qualitat en la construcció.

 

El CTE s’actualitzarà periòdicament segons l’evolució de la tècnica i la demanda de la societat, creant-se una Comissió Permanent del Codi Tècnic de l’Edificació, Comissió de la qual podran formar part tots els sector interessats.

Perquè un CTE?

 

Canvi climàtic

 

De tots és conegut el canvi climàtic que afecta actualment al nostre planeta. Per a atenuar aquest canvi que afecta a tots i a tot, hem de treballar en tots els àmbits i hàbits que estiguin al nostre abast, cadascun des de la seva petita àrea d'influència.

 

Des de HNOS JURADO, tenim el repte de treballar per a minimitzar l'impacte del canvi climàtic a través de les disposicions que s'han marcat en el nou CTE en el seu apartat de “ESTALVI D'ENERGIA” a través del seu sub-apartat “LIMITACIÓ DE DEMANDA ENERGÈTICA”.

 

Les finestres són un element de pèrdua de temperatura important en els edificis. Per transmissió tèrmica, són les causants de pèrdua d'un 35 % d'energia. És doncs,tasca nostra limitar aquesta pèrdua per a no necessitar produir més energia per a mantenir-la.

 

 Aconseguir evitar que es produeixi l’anomenat canvi climàtic, que els científics auguren com inevitable de seguir amb l'actual política de malbaratament energètic, és una tasca de tots i cadascuns de nosaltres. Són la suma dels petits canvis els que es traduiran en resultats globals.

 

Quan es compra o rehabilita un habitatge és important no oblidar que unes bones finestres ens garantiran qualitat de vida en l'interior de la nostra llar i a la llarga en l'exterior.

L'alumini

 

DESCARREGAR PDF - PROPIETATS DEL ALUMINI

 

L'alumini és un material idoni per a la fabricació de tancaments per a l'edificació, degut a la seva gran resistència mecànica i a la corrosió, la seva llarga durabilitat i a un manteniment molt senzill. Ofereix innombrables possibilitats com element decoratiu, una vegada lacat o anoditzat.

 

L'alumini procedeix de la bauxita, un dels elements mes abundants de l'escorça terrestre.

En la producció d'alumini a partir de la bauxita produint òxid d'alumini (alumina) fins als “lingots” d'aliatge d'alumini, s'utilitza principalment energia hidroeléctrica, una energia renovable.

 

Reciclabilitat

A més l'alumini és l'únic metall amb capacitat il·limitada de reciclatge, sense pèrdua de qualitat.

Més del 85% de l'alumini que s'utilitza en l'edificació es recupera.

Produir alumini mitjançant el reciclatge, requereix únicament el 5% de l'energia necessària per a obtenir-lo des de la bauxita.

 

Avantatges de l'alumini

L'alumini permet treballar amb un material:

· Amb infinitat de possibilitats estètiques i constructives.

· Amb el major nombre de possibilitats d’obertura.

· La més extensa gamma de colors i formes.

· Perdurable i resistent (resistència mecànica, a la deformació, a la corrosió, a les elevades tempertatures)

· Amb un excel·lent aïllament acústic i tèrmic.

 

En definitiva

· Amb un altíssim grau de compliment del Codi Tècnic de l'Edificació: Les finestres d'alumini compleixen àmpliament els valors U més restrictius del CTE, aportant els avantatges esmentats, ja que:

 

· Facilita l'adaptació dels tancaments en particular i del sector de la construcció, en general, a l'estratègia de sostenibilitat econòmica, energètica i mediambiental marcada en la nova normativa.

 

Ajuda a garantir l'existència d'edificis més segurs, més habitables, de major qualitat i més sostenibles.

Nosaltres i el CTE

 

SERIES

 

Series Calentes:

 

Entenem per sèries calentes aquelles sèries en les quals l'alumini exterior dels perfils que componen la finestra no està en contacte amb l'alumini interior. Això es produeïx a través del que s’anomena TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC (RPT).

Aquesta separació de l'alumini interior amb el de l'exterior, ens comporta un millor aïllament tèrmic de la finestra.

Dintre de la gamma de HNOS JURADO, les sèries anomenades calentes són:

 

Practicables

· AR52

· AR72

· FULLA OCULTA

 

Corredisses

· CR31

· CR56

 

 

Series Fredes:

 

Aquestes sèries són:

 

Practicables

· AF52

 

Corredisses

· CF26

· CF31

 

Fàbrica Pol. Ind. Can Buscarons de Baix - Nau 3 - 08170 Montornès del Vallès - Tel. 93 568 21 51 - 93 568 25 85 - Fax 93 568 21 35 -

Exposicions C/ Gran de Gràcia, 244 08012 Barcelona - Tel. 93 415 57 26 - Fax 93 415 34 18

C/ Enric Granados, 26-28 - 08007 Barcelona - Tel / Fax 93 453 87 16